• Το Solidworks είναι το κορυφαίο λογισμικό σχεδίασης προϊόντων παγκοσμίως και ιδιαίτερα διαδεδομένο στην Ελληνική βιομηχανία.
  • Το λογισμικό Inventor αποτελεί την πρόταση της Autodesk  για την σχεδίαση μηχανολογικών διατάξεων και βιομηχανικών προϊόντων.
  • Το AutoCad αποτελεί το κορυφαίο λογισμικό της Autodesk και το κορυφαίο standard λογισμικό για 2D σχεδίαση.

newspaper templates - theme rewards

Scroll Up