Inventor

Share Button
Το σεμινάριο Autodesk Inventor – User, απευθύνεται σε αρχάριους αλλά και σε επαγγελματίες, καθώς και χρησιμοποιείται ευρέως τόσο σε
 εκπαιδευτικό επίπεδο από διάφορα ιδρύματα όσο και στην Βιομηχανία.

Το Inventor είναι ένα από τα πλέον κυρίαρχα λογισμικά προγράμματα τρισδιάστατης σχεδίασης στην αγορά, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο δυνατοτήτων, όπως είναι για παράδειγμα, η δημιουργία τρισδιάστατων εξαρτημάτων, η κατασκευή και ανάλυση σύνθετων μηχανικών συστημάτων, ο σχεδιασμός ηλεκτρικών συστημάτων, καθώς και ο σχεδιασμός σωληνώσεων, που μπορούν να καλύψουν οποιεσδήποτε ανάγκες μπορεί να προκύψουν.
Μέσα από τα σεμινάρια της Academy4All παρέχεται η δυνατότητα εκμάθησης του προγράμματος, με διαδικασία εύκολη και φιλική για κάθε χρήστη.
Το σεμινάριο Autodesk Inventor – User, απευθύνεται σε αρχάριους αλλά και σε επαγγελματίες, καθώς και χρησιμοποιείται ευρέως τόσο σε εκπαιδευτικό επίπεδο από διάφορα ιδρύματα όσο και στην Βιομηχανία.

Με την παρακολούθηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου, θα μάθετε να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα εύκολα και σωστά, δημιουργώντας τρισδιάστατα αντικείμενα (Parts) καθώς και συναρμολογήματα (Assemblies). Επίσης θα είστε σε θέση να δημιουργείτε γρήγορα και εύκολα τα μηχανολογικά (κατασκευαστικά) σχέδια των τρισδιάστατων αντικειμένων σας (Drawings).

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης, θα γνωρίσετε και θα εξοικειωθείτε με το Interface και τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος, μαθαίνοντας και υιοθετώντας έτσι παράλληλα την φιλοσοφία και την χρησιμότητα της παραμετρικής μοντελοποίησης, μέσα από μία μεγάλη γκάμα κατατοπιστικών παραδειγμάτων και ασκήσεων.

Έπειτα θα μάθετε τις εντολές σχεδίασης 2D σχημάτων, την διαδικασία εισαγωγής διαστάσεων και γεωμετρικών περιορισμών (Geometrical Constrains), ώστε να δημιουργείτε με τον σωστό τρόπο, σταθερά παραμετρικά σκαριφήματα, που αποτελούν τη βάση (μήτρα) για κάθε τρισδιάστατη γεωμετρία. Στο Inventor, όπως και σε κάθε άλλο παραμετρικό πρόγραμμα, οι διαστάσεις που εισάγονται στο σχέδιο είναι μεταβλητές και σε συνδυασμό με τους γεωμετρικούς περιορισμούς (Geometrical Constrains) οδηγούν την μορφή και το μέγεθος των σχημάτων.

Στην συνέχεια θα μάθετε να χρησιμοποιείτε με ιδιαίτερη άνεση τεχνικές σχεδίασης τρισδιάστατων όγκων, όπως είναι οι τεχνικές Extrude, Revolve, Sweep, Loft, Coil κ.α., όπου αναλύοντας τις δυνατότητες τους σε βάθος, θα είστε σε θέση να δημιουργήσετε πολύπλοκα 3D αντικείμενα.

Προχωρώντας παρακάτω, παρουσιάζονται εντολές μορφοποίησης των τρισδιάστατων όγκων, όπως είναι τα Fillets, Chamfers κ.α. Τα λεγόμενα και ως Placed Features. Ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό κεφάλαιο στην τρισδιάστατη σχεδίαση.

Στην συνέχεια, εντολές όπως είναι οι Rib, Shell, Pattern, Mirror κτλ. Θα σας βοηθήσουν επιταχύνοντας την σχεδίαση σας, δημιουργώντας εύκολα και γρήγορα αντίγραφα των Features, εισάγοντας νεύρα ενίσχυσης στα μοντέλα σας ή δημιουργώντας με αυτόματο τρόπο έναν τρισδιάστατο όγκο σε κέλυφος.

Θα μάθετε επίσης να συναρμολογείτε μεταξύ τους τα διάφορα αντικείμενα, ώστε να δημιουργήσετε ένα ολοκληρωμένο προϊόν. Αυτό θα το καταφέρετε μαθαίνοντας να εισάγετε τις κατάλληλες σχέσεις (Constrains) μεταξύ των αντικειμένων. Ένα συναρμολόγημα είναι εξαιρετικά χρήσιμο, καθώς σας επιτρέπει να ελέγξετε την κινηματική του μηχανισμού σας και να διορθώσετε τυχόν αστοχίες πριν το κατασκευάσετε, μειώνοντας έτσι το κόστος.

Τέλος, θα διδαχθείτε τις τεχνικές για την δημιουργία μηχανολογικών σχεδίων που είναι απαραίτητα σε κάθε κατασκευαστική διαδικασία για να επικοινωνήσετε τα σχέδιά σας.

Αποκτήστε την πιστοποίηση Autodesk Certified User – Inventor. Εφόσον ολοκληρώσετε την εκπαίδευση θα είστε σε θέση να δώσετε την εξέταση για τη διεθνή πιστοποίηση Autodesk Certified User – Inventor. Η Academy4all σας προετοιμάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να επιτύχετε στην εξέταση και να αποκτήσετε την πιστοποίηση, ενισχύοντας έτσι το βιογραφικό σας.

Η εκπαίδευση διαρκεί 30 ώρες και πραγμοτοποιείται το λιγότερο σε 5 μέρες.

Online εκπαίδευση. Το σεμινάριο διδάσκεται και online live.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για την εκπαίδευσή σας.

Δείτε πότε είναι το επόμενο σεμινάριο Autodesk Inventor

Υλικό-σημειώσεις. Παρέχονται σημειώσεις σε έντυπη μορφή, λυμένες και άλυτες ασκήσεις

Η Academy4all, διεξάγει σεμινάρια σε λογισμικά προγράμματα πάνω από 5 χρόνια, ενώ οι εκπαιδευτές της διδάσκουν το πρόγραμμα από το 2004. Όλοι οι εισηγητές των σεμιναρίων κατέχουν τις επίσημες πιστοποιήσεις που ορίζονται από τους φορείς των σεμιναρίων

Δείτε πότε είναι το επόμενο σεμινάριο Autodesk Inventor

newspaper templates - theme rewards

Scroll Up