SOLIDWORKS Essentials

SOLIDWORKS Essentials

Η βασική εκπαίδευση στο SOLIDWORKS.
Σεμινάριο στο SOLIDWORKS Essentials

Στο σεμινάριο SOLIDWORKS Essentials θα μάθετε σωστά και εύκολα να χρησιμοποιείτε το δημοφιλές λογισμικό για τη σχεδίαση εξαρτημάτων και συναρμολογημένων διατάξεων. Στη συνέχεια θα είστε σε θέση να εκπονείτε γρήγορα και με αυτόματο τρόπο τα μηχανολογικά σχέδια των τρισδιάτατων μοντέλων σας.

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης, θα γνωρίσετε και θα εξοικειωθείτε με το Interface και τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος, μαθαίνοντας και υιοθετώντας έτσι παράλληλα τη φιλοσοφία και τη χρησιμότητα της παραμετρικής μοντελοποίησης, μέσα από μία μεγάλη γκάμα κατατοπιστικών παραδειγμάτων και ασκήσεων.

Έπειτα θα μάθετε τις εντολές σχεδίασης 2D σχημάτων, τη διαδικασία εισαγωγής διαστάσεων και γεωμετρικών περιορισμών (Geometrical Constrains), ώστε να δημιουργείτε με το σωστό τρόπο, σταθερά παραμετρικά σκαριφήματα (sketches), που αποτελούν τη βάση για κάθε τρισδιάστατη γεωμετρία. Στο SOLIDWORKS, όπως και σε κάθε άλλο παραμετρικό πρόγραμμα, οι διαστάσεις που εισάγονται στο σχέδιο είναι μεταβλητές και σε συνδυασμό με τους γεωμετρικούς περιορισμούς (Geometrical Constrains) οδηγούν τη μορφή και το μέγεθος των σχημάτων.

Θα μάθετε επίσης να χρησιμοποιείτε με ιδιαίτερη άνεση τεχνικές σχεδίασης τρισδιάστατων όγκων, όπως είναι οι τεχνικές Extrude, Revolve, Sweep, Loft, Thread κ.α., Θα αναλυθούν οι δυνατότητες τους σε βάθος και θα είστε σε θέση να δημιουργήσετε πολύπλοκα 3D αντικείμενα.

Εντολές όπως είναι οι Rib, Shell, Pattern, Mirror κτλ. θα σας βοηθήσουν να επιταχύνετε τη σχεδίασή σας, δημιουργώντας εύκολα και γρήγορα αντίγραφα των Features, εισάγοντας νεύρα ενίσχυσης στα μοντέλα σας ή μετατρέποντας με αυτόματο τρόπο έναν τρισδιάστατο όγκο σε κέλυφος.

Θα μάθετε επίσης να συναρμολογείτε μεταξύ τους τα διάφορα εξαρτήματα που έχετε σχεδιάσει, ώστε να πάρετε ένα ολοκληρωμένο προϊόν. Ένα συναρμολόγημα είναι εξαιρετικά χρήσιμο, καθώς σας επιτρέπει να ελέγξετε την κινηματική του μηχανισμού σας και να διορθώσετε τυχόν αστοχίες πριν το κατασκευάσετε, μειώνοντας έτσι το κόστος.

Η συνολική διάρκεια του σεμιναρίου SOLIDWORKS Essentials είναι 28 ώρες και πραγματοποιείται σε 7 ημέρες.

Αποκτήστε την πιστοποίηση SOLIDWORKS Essentials CSWA. Εφόσον ολοκληρώσετε την εκπαίδευση θα είστε σε θέση να δώσετε την εξέταση για τη διεθνή πιστοποίηση SOLIDWORKS Essentials CSWA. Η Academy4all σας προετοιμάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να επιτύχετε στην εξέταση και να αποκτήσετε την πιστοποίηση, ενισχύοντας έτσι το βιογραφικό σας.

On line εκπαίδευση. Όλα μας τα σεμινάρια διδάσκονται και online live για όσους δε μπορούν να παρευρεθούν σε κάποιο προγραμματισμένο σεμινάριο.

Leave a reply

newspaper templates - theme rewards

Scroll Up