SOLIDWORKS Weldments

SOLIDWORKS Weldments

Σχεδιάστε μεταλλικά ελάσματα στο SOLIDWORKS
Σεμινάριο στο SOLIDWORKS Sheet Metal

Στο σεμινάριο SOLIDWORKS Weldments της academy4all θα μάθετε να σχεδιάζετε σιδηροκατασκευές και πλαίσια (frames). Τα Weldments στο SOLIDWORKS είναι ένα group έξυπνων εντολών με τη βοήθεια των οποίων μπορείτε να φτιάξετε σε σύντομο χρονικό διάστημα πολύπλοκες σιδηροκατασκευές

Στο σεμινάριο SOLIDWORKS Weldments θα μάθετε να χρησιμοποιείτε τα profil του SOLIDWORKS αλλά και να φτιάχνετε δικά σας (Structural Member Profiles), να διαχειρίζεστε τις ενώσεις των δομικών στοιχείων, να εισάγετε συγκολλήσεις στα πλαίσια, να εισάγετε αντηρίδες ενίσχυσης και καπάκια για το κλείσιμο των κοιλοδοκών, να διαχειρίζεστε τα properties και να δημιουργείτε υποσυστήματα (sub-weldments)

Έπειτα θα μάθετε να φτιάχνετε σωστά κατασκευαστικά σχέδια των weldments που έχετε σχεδιάσει, με τις απαραίτητες λίστες υλικών κοπής.

Τέλος θα μάθετε να χρησιμοποιείτε προφίλ κυκλικής διατομής για τη δημιουργία σωληνώσεων (Pipes and tubes)

Η συνολική διάρκεια του σεμιναρίου SOLIDWORKS Weldments είναι 24 ώρες και πραγματοποιείται σε 6 μέρες

Αποκτήστε την πιστοποίηση SOLIDWORKS CSWPA-Weldments. Εφόσον ολοκληρώσετε την εκπαίδευση θα είστε σε θέση να δώσετε την εξέταση για τη διεθνή πιστοποίηση SOLIDWORKS CSWPA-Weldments. Η Academy4all σας προετοιμάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να επιτύχετε στην εξέταση και να αποκτήσετε την πιστοποίηση, ενισχύοντας έτσι το βιογραφικό σας.

On line εκπαίδευση. Όλα μας τα σεμινάρια διδάσκονται και online live για όσους δεν μπορούν να παρευρεθούν σε κάποιο προγραμματισμένο σεμινάριο

Leave a reply

newspaper templates - theme rewards

Scroll Up